Vårmöte

Samtliga medlemmar i Grimsta Båtsällskap kallas härmed till vårmöte onsdagen den 26 mars 2014 kl. 19.00 i Hässelbygårdsskolans
matsal, Loviselundsvägen 10-16.
Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av varvsavgifter
6. Motioner
7. Propositioner från styrelsen
8. Ekonomifrågor
9. Information om verksamheten
10. Sjösättningsdagar
11. Hamnfrågor
12. Klubbholmsfrågor
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
Klubben bjuder på förtäring och vi i styrelsen vill verkligen ha dialog med samtliga medlemmar så passa på och kom till mötet.


Ett trevligt tillfälle att även träffa och dela erfarenheter med andra likasinnade.

Styrelsen tar gärna emot motioner fram till och med den 10:de mars.

Första vaktpassen är införda!

Dryga femtio medlemmar hade trotsat vädret och kommit ner till hamnen, för att själv bestämma när man skulle göra sitt vaktpass.

Micke med det gulliga nytillskottet!

Micke140215 med sin valp
Snälla Camilla, jag hämtade ju mobilen (tror jag)!
vaktlistor140215_10

vaktlistor140215_9

Inget är som väntans tider, eller????

vaktlistor140215_8 vaktlistor140215_7 vaktlistor140215_6 vaktlistor140215_4

vaktlistor140215_3vaktlistor140215_5vaktlistor140215_2 vaktlistor140215_1