Frost Race 2015 imorgon!

Inbjudan till Frost Race 2015 Lördagen 19 september

 

fcb1fa6a-17d6-4d2b-98ed-f7963c0ee151

Dagen börjar 09:00 med ”Before Sail” i Klubbhuset då arrangören bjuder kaffe, wienerbröd och lite extra…

Seglingen är en distanssegling ca 3 timmar, på Lambar-, Mörby-, och Lövsta-fjärdarna. Banans längd anpassas efter vindarna. Du seglar med fördel med familj eller vänner. Start och mål utanför hamnen, starten sker kl 11.00. Efter sista målgång bjuds ärtsoppa, smör, bröd, lite öl och punsch i klubbhuset.

Anmälan gör du på hemsidan här:

http://kvarnviken.com/segling/anmalan-seglingar

Anmälningsavgiften är 100:-

Hälsar välkomna och arrangerar gör förra årets vinnare, Erik Mellström

Försvunnen motorbåt från hamnen hittad!

Båten har märkligt nog tagit sig mot vinden och till och med bojen är kvar (ligger på kajen). Båten återfanns under fredags eftermiddagen vid värmeverket.

IMG_3485

 

En motorbåt av märke Regal 245 försvann från hamnen på morgonen/förmiddagen den 17 september.

Båten har blått kapell och kan eventuellt innehålla klubbens nyaste boj vilket försvann samtidigt (orange och väger 60 kg). Båten låg på boj 2 vid bryggan rakt ut från bastun.

 

Klippt ur SMBF Nyhetsbrev nr 5 angående momsfrågan!

Läget i momsfrågan inom Stockholms Stad

Diskussionerna med Stockholms Stad om moms på arrendeavgifter, som har legat nere under sommaren, är nu igång igen. Den skrivelse SMBF lämnade in strax för midsommar har lett till att Staden, som nu framhåller att frågan är mycket komplex, fattat beslut om att låta Skatterättsnämnden pröva ärendet. Staden har tagit fram ett utkast till skrivelse och SMBF har getts möjlighet att inkomma  med synpunkter på texten. SMBF synpunkter, framtagna i samråd med en extern skattejurist, har översänts till Staden. Nu återstår att se om Staden tar till sig SMBF synpunkter eller inte.

I sammanhanget vill SMBF framhålla att det bara är Staden som, i det här ärendet, har rätt att begära prövning hos Skatterättsnämnden. SMBF äger således inte den rätten.

Läget är således fortfarande oklart.