Hamnen 20170609 samt den andra sidan!

Hamnen 170609

Hamnen 170609

Förbifarts tunnel mynning på andra sidan.

Förbifarts tunnel mynning på andra sidan.