Klubbhuset

Klubbhus

Till vänster har vi bastu, toa, vilrum och hamnkontor.

Byggnaden till höger är GBSklubbstuga!blandat_2010_337

Inne i klubbhuset!

Klubbhuset110221_2

Köksdelen!

Klubbhuset110221_1

Eftersom vi inte har någon städare anställd, så måste var och en ta reda

efter sig, dvs diska, städa, bära bort sopor etc!