Kalendarium 2020

Januari

23 Årsmöte kl 18:30 I Hässelby Gårdsskolans matsal.
31
Betalningen för säsongen ska vara GBS kassör tillhanda!

Februari
8
 Planeringsdag för styrelse och funktionärer

Mars

Styrelsemöte
15 VIP öppning kl 10-13
Välkommen till hamnen. Boka dig för vaktpass i hamnen under båtsäsongen. Samtidigt kan du boka dig för arbetspass för hamn, holme och städning av varv. För arbetspassen behövs olika antal deltagare för indelning i arbetslag.
GBS bjuder på kaffe och varmkorv.
15 Fixa fika och korv på VIP öppningen, Arbetspass (2 st) kl 9 –13
28 Arbetspass 4 personer kl 10 Riva e-brygga
22 mars – 10 april Kan du boka vakt- och arbetspass i BAS-K. Efter 10 april blir det lottning av pass bland dem som inte har bokat sig

April

10 BAS-K stängs för möjlighet att själv boka vakt- och arbetspass. Nu gäller lottning
10 – 13 Säkerhetszonen (båtar inom staketet) är öppet kl 10-18, därefter på sjösättningsdagarna
11
Arbetspass, Bygga ny e-brygga (6 st) kl 10
11 Sjösättningslistorna sätts upp på varvet (sjösättning 25 april – 24 maj)
11 Bilgrinden på varvet öppnas
18 Hamnen öppnas. Arbetspass (14 st) i hamnen samling kl 10
20 Styrelsemöte i hamnen
22 Arbetspass (6 st) i hamnen kl 18
25 Första sjösättningen, endast lördagar och söndagar samling kl 7.50, se dagar på IRS Varv
29 
Hamnkapten finns i hamnen varje onsdag kl 18-20 fram 30 september i höst. Under juli månad är dock hamnkontoret stängt. Styrelsemedlemmar har telefonjour, se anslag i hamnen

Maj

6 Arbetspass (2 st) i hamnen kl 18
16
Klubbholmen öppnar. Arbetspass (8 st) samlas i hamnen kl 9 hemfärd kl 14.
20
 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
24 Sista sjösättningen
27 Arbetspass (6 st) i hamnen kl 18
26 Info för nya medlemmar i hamnen kl 18:30
23 Städning av varvet. Arbetspass (10 st) kl 18-20
25 Arbetspass (8st) på holmen samling kl 9 åter cirka kl 15
27/5 – 13 Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset
30 Arbetspass (8 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 14

Juni

27/5 – 13 Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset
10
 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
13 Arbetspass (8 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 14
13 Arbetspass (2 st) inför försommarfest kl 11-15 (dukning, dekoration, fixa sallad etc)
13 Arbetspass (2 st) under försommarfesten kl 18-22 ( hjälpa till med diverse)
13 Försommarfest i hamnen
14 Arbetspass (6 st) i hamnen, städning etc efter festen kl 11
30 Avisering av varvsplats skickas ut.

Juli

Semester  Under juli månad är hamnkontoret stängt . Styrelsemedlemmar har telefonjour, anslag sätts upp i hamnen vem som kan kontaktas.

Augusti

12 Arbetspass (2 st) i hamnen kl 18
22 Arbetspass på holmen (8 st) samling i hamnen kl 9 hemfärd kl 15
29 Arbetspass inför knytkalas (2 st) kl 16
29 Gemensam grill/kräftfest, knytkalas, kl 18:30.
31 Sista dag för inbetalning av varvsavgifter om du fått en plats på varvet.

September

Arbetspass (4 st) i  hamnen kl 18
10
cirka Upptagningslistor sätts upp på varvet
16 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
16 Information om upptagning och varv, kl 19 i klubbhuset
16 cirka Varvslistor sätts upp i klubbhuset
17 Arbetspass (7 st) städning av varvet kl 18-20
23 Endast trailerbåtar hämtar sina varvslappar den här onsdagen och nästa
24 Första upptagningen, se dagar och tider på IRS Varv
30 sista dag för trailerbåtar att hämta sin varvslapp. Sista dag som hamnkontoret är öppet.

Oktober

3 Stängning av holmen. Arbetspass (8 st) samling kl 9 i hamnen
19 Sista vaktpasset i hamnen för säsongen
25
Sista upptagningen på varvet
25 Stängning av hamnen. Arbetspass (10 st) samling kl 10

November

7 Arbetspass (10 st) städning av varvet kl 9-13
8 Bilgrinden på varvet låses
15 Inga båtar får vara kvar i hamnen!

December

6 Arbetspass (2 st) inför adventsfika kl 11-16
6 Adventsfika i klubbhuset kl 13-15 (kaffe, skinksmörgås och glögg)

2021

Januari

11 Avisering av medlems- och hamnavgifter skickas ut.

Februari

10 Årsmöte

IRS (varvets kalender med sjösättningar och upptagningar hittar du på IRS varvs webbplats