Kalendarium 2020

Januari

23 Årsmöte kl 18:30 I Hässelby Gårdsskolans matsal.
31
Betalningen för säsongen ska vara GBS kassör tillhanda!

Februari

8  Planeringsdag för styrelse och funktionärer

Mars

Styrelsemöte
15 VIP öppning kl 10-13 – inställt
Välkommen till hamnen. Boka dig för vaktpass i hamnen under båtsäsongen. Samtidigt kan du boka dig för arbetspass för hamn, holme och städning av varv. För arbetspassen behövs olika antal deltagare för indelning i arbetslag.
GBS bjuder på kaffe och varmkorv.
15 Fixa fika och korv på VIP öppningen, Arbetspass (2 st) kl 9 –13 – inställt
28 Arbetspass 4 personer kl 10 Riva e-brygga
15 mars – 10 april Kan du boka vakt- och arbetspass i BAS-K. Efter 10 april blir det lottning av pass bland dem som inte har bokat sig

April

10 BAS-K stängs för möjlighet att själv boka vakt- och arbetspass. Nu gäller lottning
11 Arbetspass, Bygga ny e-brygga (6 st) kl 10
11 Sjösättningslistorna sätts upp på varvet (sjösättning 25 april – 24 maj)
11 Bilgrinden på varvet öppnas
18 Hamnen öppnas. Arbetspass (14 st) i hamnen samling kl 10
19 Styrelsemöte i hamnen kl 14
22 Arbetspass (6 st) i hamnen kl 18
25 Första sjösättningen, endast lördagar och söndagar samling kl 7.50, se dagar på IRS Varv
29 
Hamnkapten finns i hamnen varje onsdag kl 18-20 fram 30 september i höst. Under juli månad är dock hamnkontoret stängt. Styrelsemedlemmar har telefonjour, se anslag i hamnen

Maj

6 Arbetspass (2 st) i hamnen kl 18
16
Klubbholmen öppnar. Arbetspass (8 st) samlas i hamnen kl 9 hemfärd kl 14.
19 
Styrelsemöte i hamnen kl 18.30
20
 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
24 Sista sjösättningen
26 Infomöte för nya medlemmar i hamnen kl 18:30
27 Arbetspass (6 st) i hamnen kl 18
28 Städning av varvet. Arbetspass (10 st) kl 18-20
27/5 – 13 Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset
30 Arbetspass (8 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 14

Juni

27/5 – 13 Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset
10
 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
13 Arbetspass (8 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 14 – arbetspasset är inställt!
13 Försommarfest i hamnen flyttas på grund av Corona till den 29 augusti, info kommer
16  Styrelsemöte i hamnen kl 18.30
30
Avisering av varvsplats skickas ut.

Juli

2 Båtbingo i hamen kl 18.30-21
Semester 
Under juli månad är hamnkontoret stängt . Styrelsemedlemmar har telefonjour, anslag sätts upp i hamnen vem som kan kontaktas.

Augusti

4 Bingokväll i hamnen kl 18.30-21
12
Arbetspass (2 st) i hamnen kl 18
20 Styrelsemöte i hamnen kl 18.30
22
Arbetspass på holmen (8 st) samling i hamnen kl 9 hemfärd kl 15
26 Arbetspass (2 st) inför flyttad försommarfest kl 11-15 (dukning, dekoration, fixa sallad etc) – INSTÄLLT
29 Arbetspass (2 st) under flyttad försommarfesten kl 18-22 (hjälpa till med diverse) mer info om festen kommer – INSTÄLLT
29 Försommarfest flyttas till eftersommarfest i hamnen – INSTÄLLT
30 Arbetspass (6 st) i hamnen, städning etc efter festen kl 11- INSTÄLLT

31 Sista dag för inbetalning av varvsavgifter om du fått en plats på varvet.

September

Arbetspass (4 st) i  hamnen kl 18
12
Upptagningslistor sätts upp på varvet
12 kl 15 – 16.30 Båtbingo i hamnen – Välkomna!
16 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
16 Information om upptagning och varv, kl 19 i klubbhuset
16 cirka Varvslistor sätts upp i klubbhuset
17 Arbetspass (7 st) städning av varvet kl 18-20
22  kl 18.30 Styrelsemöte i hamnen
23
kl 18-20 Endast trailerbåtar hämtar sina varvslappar den här onsdagen och nästa
30 kl 18-20 sista dag för trailerbåtar att hämta sin varvslapp.
30 Sista dag som hamnkontoret är öppet.

Oktober

3 Stängning av holmen. Arbetspass (8 st) samling kl 9 i hamnen
4 Första upptagningen, se dagar och tider på IRS Varv
21 kl 18.30 Styrelsemöte i hamnen
24 Sista vaktpasset i hamnen för säsongen
25
Sista upptagningen på varvet
25 Stängning av hamnen. Arbetspass (10 st) samling kl 10

November

7 Arbetspass (10 st) städning av varvet kl 9-13 – INSTÄLLT pga Consid-19
8 Bilgrinden på varvet låses
15 Inga båtar får vara kvar i hamnen!

December

6 Arbetspass (2 st) inför adventsfika kl 11-16 – INSTÄLLT pga Convid-19
6 Adventsfika i klubbhuset kl 13-15 (kaffe, skinksmörgås och glögg) (ställs in troligtvis beroende på rekommendationer ang Convid-19) – INSTÄLLT pga Convid-19

2021

Januari

11 Avisering av medlems- och hamnavgifter skickas ut.

Februari

10 Årsmöte

IRS (varvets kalender med sjösättningar och upptagningar hittar du på IRS varvs webbplats