Kalendarium 2021

2021

Januari

11 Avisering av medlems- och hamnavgifter skickas ut.

Februari

10 Årsmöte

28 Planeringsdag nya styrelsen, digital

IRS (varvets kalender med sjösättningar och upptagningar hittar du på IRS varvs webbplats