Kalendarium 2017

IRS (varvets kalender med upptagningar etc, hittar ni på http://irs-varv.se/?page_id=26

Januari

– 25 Januari, årsmöte kl 19:30 I Hässelby Gårdsskolans matsal.  

– 31 Januari, betalningen för säsongen skall vara GBS kassör tillhanda!

Februari

Mars

12 Mars, 10:00-1200. Utläggning av vaktlistor för hamn omfattande seglations säsongen och arbetspasslistor för hamn, holme och varv med datum och indelning i arbetsgrupper. GBS bjuder på kaffe och varmkorv.
25 Mars – 9 April, möjligheten att boka vaktpass i BAS-K, stängs, sen blir det lottning.

April

9 April möjlighet att själv boka vaktpass i BAS-K stängs. Nu gäller lottning-
22 April, Hamnen öppnar. Arbetsdag med samling kl 10:00 i hamnen.

Maj

13 Maj, Klubbholmen öppnar. Arbetsdag med samling i hamnen kl 09:00.

23 Maj, info för nya medlemmar i hamnen kl 18:30.

Juni

1 Juni- 15 Juni Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset.
17 Juni, Försommarfest i hamnen

Juli

Semester,  Hamnkontoret stängt, följande har jour:

Augusti

26 Augusti gemensam grill/kräftfest kl 18:30.
31 Augusti, sista dag för inbetalning av varvsavgifter om du fått en plats på varvet.

September

6 September, information om upptagning och varv (kl 19 i hamnen),

Oktober

14 Oktober, stängning av holmen!
28 Oktober, stängning av hamnen.

November

15 November, inga båtar får vara kvar i hamnen!

29 November eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda.

December

 

3 December (kl13-15) Adventsfika i klubbhuset (kaffe, skinksmörgås och glögg).