Kalendarium 2019

IRS (varvets kalender med sjösättningar och upptagningar hittar du på IRS varvs webbplats

Januari

23 januari Årsmöte kl 18:30 I Hässelby Gårdsskolans matsal.
31 januari Betalningen för säsongen ska vara GBS kassör tillhanda!

Februari
2
februari Planeringsdag för styrelse och funktionärer

Mars