Medlemsavgifter

Avgifter för medlem

1. Fast avgifter per båt

 Fast hamnavgift 400 kr per båt, varav moms 80 kr, oavsett båtplats/svajplats

2. Rörliga avgifter per båtplats (måtten anger båtplatsen)

A-B-C-D-bryggan per dm bredd, 55 kr, varav moms 11 kr

Alla båtplatser på A-bryggan debiteras för 220 cm bredd.

Båtar liggande längs med brygga, båtens bredd plus 30 cm gånger 55 kr, varav moms 11 kr

3. Svajplats

Svajplats inklusive släpjolleplats 900 kr, varav moms 180 kr

4. Medlemsrelaterade avgifter

Årsavgift 500 kr.

Årsavgift familjemedlem (även juniorer) 200 kr.

Årsavgift delägarmedlem 200 kr

Årsavgift passivt medlemskap 500 kr

Inträdesavgift 1 500 kr

5. Övriga avgifter

Administrativ avgift 500 kr

Arbetsbefrielseavgift 500 kr

Avgift vid försenad varvsanmälan 500 kr

Depositionsavgift för nycklar och blipp 1000 kr

Hamn och varvskort 100 kr.

Klubbhusnyckel 200 kr, varav moms 40 kr

Stughyra på klubbholmen 100 kr/dygn

Skåphyra i hamnen 100 kr/säsong, varav moms 20 kr

6. Vakt och arbetsbot

Vaktbot    2000 kr

Arbetsbot 1000 kr (dubbel arbetsbefrielseavgift som är 500 kr).

7. Varvsavgifter

Varvsavgift för närvarande 90 kr/kvm, varav moms 18 kr/kvm (fastställs av IRS).