Medlemsavgifter

Avgifter för medlem

1. Fast avgifter per båt

 Fast hamnavgift 400 kr per båt

2. Rörliga avgifter per båtplats (måtten anger båtplatsen)

A-B-C-D-bryggan per dm bredd, 55 kr.

Alla båtplatser på A-bryggan debiteras för 220 cm bredd.

Båtar liggande längs med brygga, båtens bredd plus 30 cm gånger 55 kr.

3. Medlemsrelaterade avgifter

Årsavgift 500 kr.

Årsavgift familjemedlem 200 kr.

Årsavgift delägarmedlem 200 kr.

Årsavgift passivt medlemskap 500 kr.

Inträdesavgift 1 500 kr, inklusive nyckel, kodkort och vimpel.

Inträdesavgift för junior (t.o.m. fyllda 18 år) 0 kr

Inträdesavgift för junior (t.o.m. fyllda 18 år) som erhållit hamnplats 1000 kr

4. Svajplats

Svajplats inklusive släpjolleplats 900 kr

5. Övriga avgifter

Administrativ avgift 500 kr

Arbetsbefrielseavgift 500 kr

Avgift vid försenad varvsanmälan 500 kr

Depositionsavgift för nycklar och kodkort 1000 kr

Hamn och varvskort 100 kr.

Medlemsnyckel 200 kr

Stughyra på klubbholmen 100 kr/dygn

Gästplats i hamnen per dygn 100 kr

Skåphyra 100 kr/säsong

6. Vakt och arbetsbot

Vaktbot    2000 kr

Arbetsbot 1000 kr (dubbel arbetsbefrielseavgift som är 500 kr).

7. Varvsavgifter

Varvsavgift för närvarande 90 kr/m2 (fastställs av IRS).