GBS styrelse och funktionärer

 

Ej  på bild: Hamnfogde, suppleant Bengt-Olof Andersson  0736148384 hamnfogde@gbs.nu

Funktionärer

 

GBS Valberedning:
för kontakt: valberedning@gbs.nu

Revisorer

Maja Karlsen