GBS styrelse och funktionärer

 

Funktionärer

Ej med på bild: vice öfogde Olle Halvarsson, vofogde@gbs.nu, 0708405898

GBS Valberedning:
för kontakt: valberedning@gbs.nu

Revisorer

Stefan Björklund och Viktoria Valkovich