Kurser

Navigationskurser Klass VIII, VHF, Kustskepparen

Det bör påpekas att kurserna inte sker i GBS regi!

Här kommer informationen för vinterns och vårens navigationskurser som
kommer att gå på tisdagskvällar mellan kl 18.00 – 21.00. Plats
Kvarnvikens båtsällskaps klubbhus på Kanaans väg mellan
Blackeberg/Råcksta.

Klass VIII kursen startar 2016-02-02.

VHF/SRC kursen startartar 2016-03-08.

Kustskeppare kursen startar 2016-03-15.

Flera moment läser de olika kurserna tillsammans vissa kvällar, mer info
om det senare.
Alla tre kurser avslutar med ett gemensamt prov i slutet av april eller
början av maj. Proven kommer givetvis bli olika långa, i tid, beroende
på vilken examen ni skriver.
Det är mycket information i slutet om Klass VIII utbildningen,
och jag rekommenderar er som är spekulant på den utbildningen att
verkligen läser igenom hela texten så ni inte missar något viktigt.

Med vänlig hälsning
Dan Lems
tel: 070-549 68 50 eller Skepparen@maredu.se

VHF/SRC kursen(start 8 mars)
Är den nya VHF kursen som förutom själva VHF delen innehåller andra
säkerhets system som AIS, EPIRB, SART mm. Denna nya utbildning som
ersätter det gamla VHF certet och har funnits i 6-7 år. Kursen är på två
kvällar + en kväll för provet.

Kurspris 500 kr inkl litteratur, anmälan genom att betala in kursavgiften
på konto 6197-420 708 448 i Handelsbanken,  senast 2016-02-25.

Obs! ange endast  ditt eget namn som ref, max 12 tecken).
Provet kostar 450 kr.
Kustskepparkursen (start 15 mars) .
Kursen bygger vidare på förarintyget och är ett krav för att få köra
(framföra) ett fritidsskepp, det vill säga ett fartyg som är större än
12 x 4 m. Den riktar sig framför allt på färder över hav till Gotland
och Åland. Samt fördjupar sig i nattnavigering och säkerhet.
Förkunskaps krav Förarintyg och båtpraktik.
Kurspris 1 400 kr, exklusive studielitratur, anmälan genom att betal in
kursavgiften på konto i 6197-420 708 448 Handelsbanken (Obs! ange ditt
eget namns som ref, max 12 tecken) . Senast 2016-02-25.
Provet kostar 450 kr.

Fartygsbefäl Klass VIII, (start 2 februari)
Även kallad nya Skepparexamen är en yrkesutbildning på högskolenivå. För
den som vill ta steget upp till charter skeppare eller köra mindre
passagerare fartyg eller på annat sätt köra mindre fartyg i kommersiell
trafik. Det är både en teoretisk och praktisk utbildning i brand,
sjukvård och radarutbildning. Rent teoretisk utbildning i säkerhet,
stabilitet, lagar och regler för sjöbefäl i kommersiell passagera
trafik.
Kurspris 4 700 kr (denna kurs kostar hos de stora utbildningsföretagen
är 12 000 – 15 000 kr). I priset här ingår studie material för Klass
VIII delen och VHF. Navigations boken tillkommer dock, men är den samma
som man använde för förarintyget/kustskepperen.
Anmälan genom att betala anmälningsavgiften på 1 000 kr, senast den
2015-12-31 på konto 6197-420 708 448 i Handelsbanken (Obs! ange ditt
eget namns som ref, max 12 tecken) .

Del avgift 2, på 1 850 kr, betalas senast 2016-01-30.
Del avgift 3, på 1 850 kr, betalas senast 2016-02-28.

Kursen är på 12 tillfällen varav den obligatoriska sjukvårdsutbildningen
ligger på en helgdag.

Provet kostar 1250 kr, som betalas direkt till examinatorn från
Chalmers.
Dessutom tillkommer kostnad för läkarundersökningen för syn, färgseende
och hörsel, se nedan.

Mer information
Kursinnehåll
• Navigation
• Radar i teori och simulatorövning
• Miljö och fartygsteknik
• Säkerhet och brandskydd – praktiska övningar separat kväll
• Hälso- och sjukvård – praktiska övningar en heldag lör eller sön
• Person-  och passagerarsäkerhet
• Nödåtgärder
• Lagar och regler

Klass VIII, är den lägsta yrkesbehörigheten och den högsta är Sjökapten
som sjöfartverket och sjöbefälshögskolorna ansvarar för. Utbildningarna
sker enligt riktlinjer från Transportstyrelsen och detaljregleras av
Sjöbefälshögskolorna i Kalmar och Chalmers.

De formella kraven för att få skriva Klass VIII provet:
– att man deltagit i första hjälpen, hjärt- och lugnräddning, ( lör
eller sön kl 10.00 – 16.00).
– att man deltagit i praktisk brandutbildning, en kväll.
– att man har VHF/SRC certifikat, ej äldre än 7 år, ingår i kursen, men
provet tillkommer.
– att man har genomfört Radarsimulatorövning.
– att man har ett godkänt läkarintyg för sjöfolk beträffande syn,
färgseende och hörsel, se sista stycket.

Läkarundersökning
För att få ut examen krävs giltigt ”Läkarintyg för sjöfolk/Medical
certifikat for seafarers” som visar på erforderlig syn, färgseende och
hörsel. Undersökningen ska vara gjord av en av läkare och intyget får ej
vara äldre än 4 år. Jag rekommenderar att om du är osäker på din syn,
färgseende eller hörseln börjar med läkarintyget så att inte ett
negativt besked kommer i slutet av kursen.

Medicinska krav för att få Klass VIIII examen:
Synskärpan skall uppgå till minst 0,8 binokulärt (när man ser med båda
ögonen samtidigt) med eller utan korrektions glas, men får inte
understiga 0,2 utan korrektionsglas. Ev. översynthet får inte uppgå till
mer än 3,0 dioptrier på något öga. Normalt färgseende (ej färgblind) och
normal hörsel, samtalston.