Extra medlemsmöte och VIP öppning 17 mars

Välkomna till extra insatt medlemsmöte den 17 mars kl 11.
Se kallelse som är utskickad via mejl.  På mötet tas bland annat upp förslaget från årsmötet om ändringar i stadgarna, en proposition om ändring av vårt räkenskapsår samt finansiering av avloppsprojektet.

Årets VIP öppning

Välkommen till årets VIP öppning söndagen den 17 mars kl 10. Vi bjuder på korv och fika. Boka in ett besök i hamnen för att boka vakt- och arbetspass som passar dig bäst, se vilka arbetspass som är planerade i Kalendariet 2019.

 

Öfogdens arbete på vintern

Våra “husdjur” på holmen, familjen Bäver, har varit flitiga över vintern. Öfogden Tommy gick över isen för att titta till holmen och upptäckte ett träd som bävern hade tuggat ordentligt på. Så i början på förra veckan var de ute och fällde det. Tack för att det gjordes så fort med tanke på mildvädret som kom och vad trädet hade kunnat skada om det föll.

VIP öppning och extra medlemsmöte 17 mars

Välkomna till årets VIP öppning söndagen den 17 mars kl 10 samt ett extra insatt medlemsmöte.  Vi bjuder på korv och fika.

Boka in ett besök i hamnen för att boka vakt- och arbetspass som passar dig bäst, se vilka arbetspass som är planerade i Kalendariet 2019.

Vi kommer att ha ett medlemsmöte där vi tar upp förslaget från årsmötet om ändringar i stadgarna. Dessutom kommer vi ta upp en proposition av ändring av vårt räkenskapsår  pga den nya bestämmelsen om moms.

Vi kommer även att informera om vårt avloppsprojekt och besluta om hur finansiering ska ske. Kallelse med dokument kommer till alla medlemmar.

Planeringsdag

Styrelsemedlemmar och funktionärer hade en heldag 2 februari för planering inför 2019.  Bland annat gjordes en visionsworkshop kring vår Klubbholme.
Bertil, ordförande i SMBF gästade oss och berättade om viktiga frågor som de arbetar med nu.  257 klubbar varav 91 i Stockholm är anslutna till SMBF:

  • Avgifter
  • En ny app där bland annat alla båtklubbar, service, SL-bussar och sevärdheter ska visas
  • Miljöfrågan – kanske ett projekt om det går att kapsla in båtbottnar med täckfärg istället för att skrapa. 98 procent kapslas in, i projektet ska det testas på vetenskaplig väg för grundstötning, gång i vatten, borsttvätt etc.

Stor uppslutning

50 medlemmar var anmälda till årsmötet i Hässelby gårdsskolan. Många frågor avhandlades bland annat avloppsfrågan som Lars-Åke (miljöansvarig) och styrelsen har gjort ett gediget arbete kring. Vi väntar nu på Länsstyrelsens besked.

21 nya medlemmar blev invalda – Välkomna!

Titta till båten på varvet

Kom ihåg att titta till din båt på varvet. Speciellt när det har blåst eller snöat mycket. Det finns båtar som täckningar har blåst av på.

Stormen Alfrida har fått en båt att blåsa omkull. Se bilder på IRS Varvs webbplats på några båtar där Alfrida har gått hårt åt täckningen.

Gott Nytt Båtår!