Skummis (dvs låssmed och sjöräddare) på plats!

Även dörrpassering systemet slogs ut men det fixar Fredrik!

Även dörrpassering systemet slogs ut men det fixar Fredrik!