Beslut i Skatterättsnämnden kan öppna upp för moms på arrende för båtklubbar

Den 12/9 tog Skatterättsnämnden beslut att införa moms på mark- och hamnanläggningar tillhörande båtklubbar som arrenderar mark av Stockholm Stad.
Beslutet betyder ökade kostnader för ideella båtklubbar som arrenderar mark av Stockholm Stad. Beslutet påverkar bland annat Saltsjön-Mälarens Båtförbund. SMBF som länge varit aktiva i diskussionen informerar mer om deras syn på beslutet  här.

Vad det innebär för GBS återkommer vi om!

Kom på Informationsmöte 7/9 kl 19:00.

Oerhört viktig för dig som aldrig gått upp tidigare på IRS varv och för er som vill fräscha upp gamla kunskaper. Hur går det till, hur ska pallningen se ut ja många frågor finns det! Bobban informerar! Vi är i hamnen!