Kalendarium 2021

2021

Januari

11 Avisering av medlems- och hamnavgifter skickas ut.

Februari

10 Årsmöte
11 Styrelsemöte
28 Planeringsdag nya styrelsen, digital

Mars

17 Styrelsemöte
28 Arbetspass 4 personer kl 10 Riva e-brygga
21 mars – 18 april Kan du boka vakt- och arbetspass i BAS-K. Efter 10 april blir det lottning av pass bland dem som inte har bokat sig

April

11 Arbetspass, Bygga ny e-brygga (6 st) kl 10
11 Sjösättningslistorna sätts upp på varvet (sjösättning 25 april – 24 maj)
11 Bilgrinden på varvet öppnas
17 Hamnen öppnas. Arbetspass (14 st) i hamnen samling kl 10
18 BAS-K stängs för möjlighet att själv boka vakt- och arbetspass. Nu gäller lottning.
21 Arbetspass (8 st) i hamnen kl 18
24 Första sjösättningen, endast lördagar och söndagar, se dagar och tider på IRS Varv
28 Hamnkontoret är öppet alla onsdagar kl 18-20 mellan den 28/4-23/6.
29 Hamnkapten finns i hamnen varje onsdag kl 18-20 fram 30 september i höst. Under juli månad är dock hamnkontoret stängt. Styrelsemedlemmar har telefonjour, se anslag i hamnen

Maj

5 arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
8 Klubbholmen bryggor läggs ut.
15 Arbetspass (8st) på holmen för öppning av holmen samling kl 9 åter ca kl 15
19 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
23 Sista sjösättningen
25 Info för nya medlemmar i hamnen kl 18:30
27 Städning av varvet. Arbetspass (10 st) kl 18-20
27/5 – 13 Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset
29 Arbetspass (6 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 14

Juni

27/5 – 13 Ansökan om varvsplats finns i klubbhuset
2 Arbetspass (4 st) i hamnen kl 18
9 Arbetspass (6 st) i hamnen kl 18
14 Arbetspass (6 st) i hamnen, städning etc efter festen kl 11
30 Avisering av varvsplats skickas ut.

Juli

1 Båtbingo i hamnen
3 Arbetspass (6 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 14
Semester  Under juli månad är hamnkontoret stängt . Styrelsemedlemmar har telefonjour, anslag sätts upp i hamnen vem som kan kontaktas.

Augusti

Augusti och september är det öppet varannan onsdag ojämna veckor: 4/8, 18/8, 1/9, 15/9, samt 29/9.
1 – 10/9 Teckna vaktpass på varvet, görs i Basken
3
Båtbingo i hamnen
18 Arbetspass (5 st) i hamnen kl 18
28 Arbetspass (6 st) på holmen samling kl 9 i hamnen åter cirka kl 14
31 sista dag för inbetalning av varvsavgifter om du fått en plats på varvet.

September

10 Sista dag för att teckna vaktpass på varvet, görs i Basken
10
cirka Upptagningslistor sätts upp på varvet
16 Information om upptagning och varv, kl 19 i klubbhuset
23 Arbetspass (7 st) städning av varvet kl 18-20
23 endast trailerbåtar hämtar sina varvslappar den här onsdagen och nästa
25 Första upptagningen, se dagar och tider på IRS Varv
30 sista dag för trailerbåtar att hämta sin varvslapp. Sista dag som hamnkontoret är öppet.

Oktober

2 Stängning av holmen. Arbetspass (8 st) samling kl 9 i hamnen
9 Bryggorna på holmen tas bort.
24 Sista vaktpasset i hamnen för säsongen
24 Sista upptagningen på varvet
30 Stängning av hamnen. Arbetspass (8 st) samling kl 10
30 Arbetspass (10 st) städning av varvet kl 10

November

7 Bilgrinden på varvet låses
14 Inga båtar får vara kvar i hamnen!

December 

5 Arbetspass (2 st) inför adventsfika kl 11-16
5 Adventsfika i klubbhuset kl 13-15 (kaffe, skinksmörgås och glögg)

2022

Januari

11 Avisering av medlems- och hamnavgifter skickas ut.

IRS (varvets kalender med sjösättningar och upptagningar hittar du på IRS varvs webbplats