Förtöjning

fortojning

1. Förtöj båten som bilden visar, så att den med sträckta linor och med fjädrarna i vila ligger ca 40 cm från bryggan.

OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll (för att fungera).

Det är inte tänkt att ha förtöjningsöglor i land på bryggan.

2. Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med schakel, kaus och godkända gummidämpare av rätt dimension.

3. Använd således gummidämpare av kraftig typ i både för och akter.

Gummidämparna får inte sträckas ut helt vid hård belastning.

4. Låsning med kätting görs runt Y-bommens huvudbalk, se figur.

5. Om båten är för lång, eller inre öglor saknas, kontakta hamnkapten

6. Använd tillräckligt stora fendertar och minst 2 på varje sida.

7. Y-bommarna kan förses med tryckimpregnerat virke , typ altan, på den inre triangellika delen, för enklare på – och iland stigning. Detta sker på båtägarens initiativ och bekostnad.