GBS styrelse och funktionärer

Hamnkapten: Tommy Mörth, hamnkapten@gbs.nu

Sekreterare: P-O Mattsson, 0763100116, sekreterare@gbs.nu,

Vaktchef: Javier Soler, 0763130310, vaktchef@gbs.nu

Funktionärer

GBS Valberedning:
Anitha Strömberg, sammankallande, Benny Ryttervik och Krister Robles

för kontakt: valberedning@gbs.nu

 

Revisorer

Maria Valkova och Viktoria Valkovich

Maria Valkova, mariavalkova@msn.com