GBS styrelse och funktionärer

Funktionärer

GBS Valberedning:
för kontakt: valberedning@gbs.nu

Revisorer

Maria Valkova och Viktoria Valkovich

Maria Valkova, mariavalkova@msn.com