Varvet

Besök IRS webbplats för löpande information.

Sjösättning våren 2024

Sjösättningen under våren 2024 startar den 27 april och pågår varje helg till och med söndagen den 26 maj.

Upptagning hösten 2024

Upptagningen under hösten 2024 startar den 28 september och pågår varje helg till och med söndagen den 27 oktober.

Båtägare eller av denne utsedd person skall följa ”sin” vagn tills alla båtar är upptagna! Att vara för få personer vid uppallning/sjösättning gör att arbetet inte kan utföras med god säkerhet för båtar och personer.

Avmastning får ske med yttre kranen under pågående upptagning.

Komi ihåg att se över ditt varvsmaterial, ställning och pallningsmaterial – i god tid.  Det ska vara framtaget och i vissa fall monterat före upptagning.
Allt material ska vara av god kvalité och tillräcklig styrka samt anpassat till din båt.
Upptagningen sker med vagn – Pallningsmaterialet måste således anpassas för denna typ av upptagning.

Generellt förbud mot motorfordon gäller inom varvs- och slipområdet under upptagningen

På varvets webbplats kan du läsa vad du bör tänka på inför upptagningen.

Se kalendariet på IRS Varv.

Trailerbåtar

Varvslappar till trailerbåtar hämtas i hamnen under två onsdagar i september när hamnkontoret är öppet. Se kalendariet när trailerbåtar får tas in på varvet. Läs mer om hur du går tillväga när trailern ska tas in på varvsområdet.

Bockar

I nedanstående pdfer kan du se ritning på bock och stöttningsalternativ. (vissa sidor är dålig kvalité men de går att läsa)

Bock sid 1
Bock sid 2
Bock sid 3
Bock sid 4
Bock sid 5
Bock sid 6

Titta till din båt på varvet

Tänk på att titta till din båt när det har stormat eller snöat. Många täckningar blåser av eller förstörs av snön. På våren mjuknar marken så känn även på stöttorna om de behöver justeras. Segelbåtar har tyvärr ramlat när stöttorna inte har setts efter.

 

IMG_9726