Parkering

Parkering vid klubben är endast tillåtet för lossning och lastning och för vakthavande medlem.

Parkering förbjuden

Det är absolut förbjudet att parkera i vändplan och att lämna bilen parkerad längs vägen vid klubben. Samma parkeringsregler gäller här som i andra naturreservatsområden. Parkeringsvakter kan bötfälla medlem.