Holmen

 N 59° 20,915 ’  Ö 17° 46,892

Grimsta Båtsällskap har en klubbholme, Storholmen, belägen i Lambarfjärdens SV del ca 2 M från klubbhamnen.

Klubbholmen är det idealiska utflyktsmålet. Även för den som har en liten båt är det enkelt att ta sig dit. Klubben äger den mellersta delen av ön, medan den västra och östra delen är i privat regi, vilket ska respekteras.

Medlemmar med familjer och gäster är välkomna till klubbholmen. Gäster med egen båt betalar 100 kronor per dag eller natt. Avgiften swishas till: Swish nr 123 671 46 61.

hus_holme

Förtöjning

Du kan lägga till vid pontonbrygga eller vid bojar som är också utlagda. Förtöjning öster om pontonbryggan får ej göras med ankare eftersom det är risk att ankaret fastnar i sjökabeln för el – den är utmärkt med skylt “KABEL ankring förbjuden”.

Ankring vid klubbholmens brygga får bara ske vid nocken eller NV sidan. Endast stävförtöjning är tillåten på bryggorna.

EL

Eluttag finns på bryggdäcket. Låst/låses med klubbnyckel.

Användning av el kostar 50 kronor per dygn. Avgiften ska swishas till nr 123 671 46 61 när elen kopplas på varje dygn på samma sätt om det görs med avgiften för stughyran.

Avgift tas ej ut vid kortare elanvändning (någon timme) t ex vid batteriladdning och elverktyg.

Stugor

På klubbholmen har vi ett större klubbhus och två små uthyrningsstugor. Läs mer om stugorna på respektive sida.

Grillning

En grillplats finns iordningställd och där går det bra att göra upp eld och grilla. Det finns också  två separata grillar i dessa två får endast kol användas.  Vi ber alla att elda/grilla i dessa grillar. Gör iordning gallret och töm askan när du åker från ön. Och naturligtvis ser vi till att allt är släckt ordentligt.

Ved kan finnas i en liten vedbod något högre upp på ön. Är veden slut kan du hugga upp lite ved.

Toaletter

Det finns ett torrdass med separetter
Torrdasset är tillgänglig med klubbnyckel.
Viktigt att följa instruktionerna för separetterna
Vid fulla dass, töms detta i en mullbank som är införskaffad

Avfall

Inget avfall får lämnas kvar och några soptunnor finns inte uppställda. Naturligtvis ska  holmen hållas ren och snygg.

Vi hjälps alla åt  med skötsel

Även Klubbholmen behöver sin skötsel och omvårdnad. Sköt om vår gemensamma holme när du är där. I klubbhuset finns instruktioner för vad som behöver göras när du vistas på ön.

Klubbholmen sköts och förvaltas av öfogden och vice öfogdar med assistans av samtliga medlemmar i GBS. För större arbeten  samt öppning och stängning finns det obligatoriska arbetspass.

Husdjur

Husdjur får absolut inte vistas i Storstugan (klubbhuset) eller i den övre av uthyrningsstugorna. I den nedre uthyrningsstugan är de välkomna.
Hundar ska hållas kopplade på hela klubbholmen.

Lathund

i nedanstående pdf får du praktiska tips om klubbholmen

Lathund till holmen