Arbetsplikt

  1. Varje båtplatsmedlem är skyldig till en arbetsdag per säsong i hamn, klubbholme, varv eller annan plats där sällskapet behöver hjälp med arbete. Arbetspasset får utföras av betalande familje- eller delägarmedlem. Det är endast betalande medlemmar som är försäkrade och kan utföra arbetspass därav kan ej andra utföra
    arbetspass. Om medlem har flera båtar i hamnen räknas en arbetsdag per båt. Arbetspasset omfattas av ett tillfälle och kan vara som längst åtta timmar. Båtägande medlem har rätt att köpa sig fri från arbetsplikten. Avgiften bestäms av årsmötet. Viktigt att man kommer själv på arbetspasset eftersom det är du som är medlem som är försäkrad.
  2. Arbetslistor läggs ut i samband med vaktlistorna första helgen i Mars och finns tillgängliga under den dagen sedan kan man själv gå in i BASK och boka sitt arbetspass. Medlem som ej tecknat sig själv för arbetspass i BASK inom föreskriven tid kommer att lottas. Om medlem uteblir från arbetspass och har hört av sig innan får denna en chans till vid ett annat arbetspass. Om medlem uteblir utan att höra av sig till funktionär eller vaktchef utgår en bot motsvarande dubbla avgiften för arbetsbefrielse.