Arbetsplikt

  1. Varje båtplatsmedlem är skyldig till en arbetsdag per säsong i hamn, klubbholme, varv eller annan plats där sällskapet behöver hjälp med arbete. Arbetspasset får utföras av betalande familje- eller delägarmedlem. Det är endast betalande medlemmar som är försäkrade och kan utföra arbetspass därav kan ej andra utföra arbetspass. Om medlem har flera båtar i hamnen räknas en arbetsdag per båt. Arbetspasset omfattas av ett tillfälle och kan vara som längst åtta timmar. Båtägande medlem har rätt att köpa sig fri från arbetsplikten. Avgiften bestäms av årsmötet. Viktigt att du kommer själv på arbetspasset eftersom det är du som är medlem som är försäkrad.
  2. Arbetspass kan bokas under ”VIP öppningen” i mars. Därefter öppnas Bas-K för bokning av vakt-och arbetspass under ett antal dagar. Där bokar du som medlem själv dina pass. Medlem som ej tecknat sig själv för arbetspass i BAS-K inom föreskriven tid kommer att lottas. Om medlem uteblir från arbetspass och har hört av sig innan får denna en chans till vid ett annat arbetspass. Om medlem uteblir utan att höra av sig till funktionär eller vaktchef utgår en bot motsvarande dubbla avgiften för arbetsbefrielse.