Varvsföreskrifter

Varvsföreskrifter

  1. Sällskapet kan som medlem av Intresseföreningen Råcksta Sjöhage (IRS) bereda sina medlemmar vinteruppläggningsplats för båtarna i mån av tillgång på Råcksta Sjöhage. Vid uppläggning på varvet gäller IRS föreskrifter.
    1. Styrelsen meddelar årligen anvisningar ifråga om avgifter och anmälan till IRS vad gäller         uppdragning och sjösättning.
    2. Sedan medlem betalt stipulerad avgift tillhandahåller sällskapet skylt att fästas på båten, i förekommande fall på masten, medan en del lämnas till traktorföraren.
    3. Sällskapets varvsfunktionärer meddelar närmare anvisningar för uppläggning och            sjösättning. Deras och slipförmannens tillsägelser skall åtlydas.
    4. GBS-medlem som tar upp sin båt på IRS varvsområde är skyldig att sätta sig in i IRS            stadgar.

Varvsföreskrifterna antogs vid sällskapets vårmöte den 28 mars 1976 och har redaktionellt ändrats under 2017-