Medlemsavgifter

Avgifter för medlem

1. Fast avgifter per båt

 Fast hamnavgift 400 kr per båt, varav moms 80 kr, oavsett båtplats/svajplats

2. Rörliga avgifter per båtplats (måtten anger båtplatsen)

A-B-C-D-bryggan per dm bredd, 55 kr, varav moms 11 kr

Alla båtplatser på A-bryggan debiteras för 220 cm bredd.

Båtar liggande längs med brygga, båtens bredd plus 30 cm gånger 55 kr, varav moms 11 kr

3. Svajplats

Svajplats inklusive släpjolleplats 900 kr, varav moms 180 kr

4. Medlemsrelaterade avgifter

Årsavgift 500 kr.

Årsavgift familjemedlem (även juniorer) 250 kr.

Årsavgift delägarmedlem 500 kr

Årsavgift passivt medlemskap 500 kr

Inträdesavgift 1 500 kr

5. Övriga avgifter

Administrativ avgift 500 kr

Arbetsbefrielseavgift 750 kr

Avgift vid försenad varvsanmälan 500 kr

Depositionsavgift för nycklar och blipp 1000 kr

Hamn-och varvskort, extra 100 kr varav moms 40 kr

Klubbhusnyckel 280 kr, varav moms 56 kr

Blipp 100 kr varav moms 25 kr

Stughyra på klubbholmen 200 kr/dygn

Skåphyra i hamnen 100 kr/säsong, varav moms 20 kr

Vimpel 170 kr

Elkonsumtion på holmen per dygn 50 kr

Avgift för båt nr två 300 kr/år

Inträdesavgift för båt nr två 1000 kr

Avgift för byte av hamnplats 1000 kr

Bastubad per tillfälle 20 kr per person

Bastubad månadskort 150 kr per person

6. Vakt- och arbetsbot

Vaktbot    2000 kr

Arbetsbot 1500 kr (dubbel arbetsbefrielseavgift som är 750 kr)

Båt som ej tas bort från hamnen när båtplats blir uppsagd- 2000 kr

Båt som ej tas bort innan den 15 november – 1000 kr

7. Varvsavgifter

Varvsavgift för närvarande 111 kr/kvm, varav moms 22 kr/kvm (fastställs av IRS).