Tips för ett miljösmart båtliv

 

 

Svenska Båtunionen har skapat ett hemsida där vi båtägare kan läsa om frågor kring båtliv och vår miljö, exempelvis vilka regler som gäller för bottenfärg, för båtar i Mälaren. Det finns noggranna beskrivningar hur man ska göra när man bestämt sig för att ta bort gammal bottenfärg.

Titta gärna på: https://batmiljo.se

Här finns mycket bra information om allt från Allemansrätten till hur man tvättar båten miljövänligt, eller vad som gäller för bottenfärg i sötvatten, som Mälaren. Det finns en förklaring om vad som gäller för ”huvudsaklig förtöjningsplats”, om man har två förtöjningsplatser, en i Mälaren och en i Skärgården.  Det finns även information om toatömning, med länk till Transportstyrelsens app, som visar var det finns toatömningsstationer.