Om GBS

Grimsta Båtsällskap

Grimsta Båtsällskap, GBS, är en allmännyttig ideell förening öppen för alla dem med båtintresse i Västerort .

GBS bildades år 1962.

Klubben har nu drygt 225 medlemmar och omkring 180 båtar. Hamnen är belägen i Grimsta naturreservat vid Maltesholmsvägens förlängning 200 meter öster om Maltesholmsbadet i Hässelby Strand.

Hamnens position är: N 59 21,2’ E 17 50,5’.

 

Vi har en klubbholme, Storholmen, invid Svartsjölandet,

cirka 2 M från klubbhamnen.

Klubben är ansluten till den regionala främjandeorganisationen Saltsjön Mälarens Båtförbund och därigenom till riksorganisationen Svenska Båtunionen.

 

Allt arbete såväl administrativt som praktiskt sker på frivillighetens väg. Aktiviteter pågår praktiskt taget hela året.

Är du intresserad av medlemskap och båtplats så kontakta hamnkaptenen eller besök vårt hamnkontor som är öppet varje onsdag kl. 18-20 under båtsäsongen maj-oktober.

 

Någon av dessa eller andra funktionärer träffas på våra

jourkvällar i klubbhuset under båtsäsongen,

onsdagar kl 18:00 – 20:00.

Telefon till hamnkontoret är 08-89 81 34