Klubbhuset

I huset till vänster har vi bastu, toa, vilrum och hamnkontor.

Huset till höger är GBS klubbhus!

blandat_2010_337

Inne i klubbhuset!

Klubbhuset110221_2

Köksdelen!

Klubbhuset110221_1

Eftersom vi inte har någon städare anställd, så måste var och en ta reda efter sig som att diska, städa, bära bort sopor etc!