Eldningsförbud

Det är Eldningsförbud på grund av att det är mycket torrt ute i skog och mark.

läs mer och följ på länsstyrelsen:

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/om-eldningsforbud.html

Eller Stockholms brandförsvar