Extra medlemsmöte och VIP öppning

Söndagen den 13 mars kl 11 är det extra medlemsmöte

Söndagen den 13 mars kl 10-13 är det VIP öppning och du kan boka årets vakt- och arbetspass. Lite grillning blir det som vanligt under VIP öppningen. Utdelning av nummerlappar startar kl 9.30.

Håll utkik i din e-post efter kallelse till extra medlemsmötet. Snart kommer också årets första GBS Nytt. I den kan du se alla arbetspass och vad som ska utföras på dem. Till exempel ska verandan på lillstugan på Klubbholmen rivas och byggas en ny – till det arbetspasset behövs snickarkunniga. Titta igenom alla arbetspass och boka gärna ett där din kunskap och färdighet bäst behövs.