Hamnen öppnad

Nu är det äntligen vår när hamnen är öppnad.
Lördagen den 18 april jobbade många med att iordningställa hamnen för säsongen. Bland annat fylldes ekan med sand som sedan sänktes på en markduk mellan D och E bryggan för att förhindra växtlighet. Husen är nu rena och fina. Lite korv grillades. Traditionsenligt hissades vår flagga av hamnkaptenen. Hela tiden hölls naturligtvis avstånd enligt gällande regler.
Tack från hamnkapten till alla som var med och arbetade!