Jour i hamnen under juli

Hamnkontoret är stängt under juli. Vid behov av kontakt så har följande styrelsemedlemmar/funktionärer  jour under månaden:
vecka 27 – kontakta Ulrica, sekreterare
vecka 28 – kontakta Manu, dataansvarig
vecka 29 – kontakta Anitha, hamnkapten
vecka 30 – kontakta Roger, vaktchef
vecka 31 – kontakta Bengan, klubbmästare
kontaktuppgifter, se styrelse- och funktionärer