Lämna in motioner

Senast den 5 december vill styrelsen ha motioner eller andra frågor från dig som medlem.  Lämna in dem i brevlådan i hamnen eller mejla till info@gbs.nu

Boka redan nu in årsmötet i din kalender:

Onsdagen den 23 januari kl 18.30
Plats: Hässelby gårdsskolans matsal