Planeringsdag

Styrelsemedlemmar och funktionärer hade en heldag 2 februari för planering inför 2019.  Bland annat gjordes en visionsworkshop kring vår Klubbholme.
Bertil, ordförande i SMBF gästade oss och berättade om viktiga frågor som de arbetar med nu.  257 klubbar varav 91 i Stockholm är anslutna till SMBF:

  • Avgifter
  • En ny app där bland annat alla båtklubbar, service, SL-bussar och sevärdheter ska visas
  • Miljöfrågan – kanske ett projekt om det går att kapsla in båtbottnar med täckfärg istället för att skrapa. 98 procent kapslas in, i projektet ska det testas på vetenskaplig väg för grundstötning, gång i vatten, borsttvätt etc.