Så var årets stora planerings möte över!

Inte alla men de flesta ur GBS styrelse och funktionärer 2016!

gbs STYRELSE_2016

Självklart väntar vi på resultatet, ska Jörgen få bastu på ön? Luktar toaletterna? Vilka medlems kategorier finns det? Men framför allt hur ser framtiden ut? Fler bilder på de idoga styrelsemedlemmarna hittar du här >>>

Äntligen fick vi ett ansikte på en av våra revisorer som vi saknat i ett år,  härligt att se dig Lars!

Lars Högström!

Lars Högström, revisor
Lars Högström, revisor