Sjösättningen börjar

Lördagen den 23 april är första sjösättningsdagen på varvet. Därefter är det varje lördag och söndag fram till och med söndagen den 22 maj.

Har du båten på varvet så är det bra om du skriver upp dig på sjösättningslistorna på varvet snarast. Traktorförarna behöver planera och listorna kan bli fulla vilket kanske blir problem för din planering.