Välkomna till GBS Vårmöte den 20 mars kl 19:00!

Kallelsen hittar du här >>>
Frågor som kommer att tas upp är:
Nya varvsavgifter
GBS-nytts framtid som tryckt media
Investering bastu på holmen
Nytt bokningssystem gällande stugorna på holmen
Dessutom är det absolut sista tillfället att själv skriva på vakt och arbetspasslistorna, sen tas de in och resterande pass kommer att lottas. Det finns också möjlighet att kvittera ut kod dosan (för 50 kr), för de som ej har gjort det tidigare.