Varvsinformation 16/9 kl 19

Är det första gången du ska ta upp båten på varvet bör du komma på mötet. Bob som är varvsansvarig går igenom hur upptagningen går till, hur bockar ska se ut och vad du måste göra innan det är dags att ta upp båten.

Välkommen till klubbhuset i hamnen på varvsinformation på torsdag 16 september kl 19.