Årsmötet 2018

Ett trettiotal medlemmar var på plats och en del förändringar på förtroendeposterna skedde. Mer om detta något senare.

Ordförande Camilla och TF sekreterare Anki
Ordförande Camilla och TF sekreterare Anki