Warning: Undefined variable $tt_id in /var/www/gbs.nu/public_html/wp-content/plugins/wp-display-header/class-obenland-wp-display-header.php on line 505
class="archive category category-medlem category-27 wp-custom-logo wp-embed-responsive group-blog hfeed has-header-image has-sidebar page-one-column colors-custom">

Årsmötet 2018

Ett trettiotal medlemmar var på plats och en del förändringar på förtroendeposterna skedde. Mer om detta något senare.

Ordförande Camilla och TF sekreterare Anki
Ordförande Camilla och TF sekreterare Anki