Den kvarvarande båten i hamnen höll på att sjunka!

Bärgades idag av hamnkaptenerna med bistånd av Mörten!

Benny och Tommy under pågående bärgning!
Benny och Tommy under pågående bärgning!