Båtsäsongen är snart här

Körgrinden öppnar till helgen, 11 april. Sjösättningen startar lördagen den 24 april och sista sjösättning är söndagen den 23 maj. Sjösättning endast på lördagar och söndagar, se dagar och tider på IRS Varv

fyra medlemmar sitter i solen
För många är arbetet på varvet redan i full gång.