Beslut i Skatterättsnämnden kan öppna upp för moms på arrende för båtklubbar

Den 12/9 tog Skatterättsnämnden beslut att införa moms på mark- och hamnanläggningar tillhörande båtklubbar som arrenderar mark av Stockholm Stad.
Beslutet betyder ökade kostnader för ideella båtklubbar som arrenderar mark av Stockholm Stad. Beslutet påverkar bland annat Saltsjön-Mälarens Båtförbund. SMBF som länge varit aktiva i diskussionen informerar mer om deras syn på beslutet  här.

Vad det innebär för GBS återkommer vi om!