Bryggarbete….

Ny flytbrygga på 16 meter är beställd och nu ska gamla jollebryggan bort!

Ruttet                                                Bryggan

Rutten orsak!                                             Arbete pågår!