Danviksbron o Södertälje

Färre slussningar i Södertälje. Alla som passerar Södertälje med fritidsbåt i sommar kommer att få vänta längre än vanligt på grund av arbeten i slussen. Slussning kommer att ske varannan timme. Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida

Den första delen av arbetet med Norra Danviksbron är avslutad, vilket innebär att det tidigare beslutet som gällde t.o.m. 7 juli 2024 hävs och den partiella avlysningen med begränsad farledsbredd 17 m upphör.
SMBF kommer informera om framtida partiella avlysningar för resterande delen av återuppbyggnaden, som är planerad 31 oktober 2025 – 31 mars 2027. Läs mer om begränsningar i Danvikskanalen.