Extra medlemsmöte och VIP öppning 17 mars

Välkomna till extra insatt medlemsmöte den 17 mars kl 11.
Se kallelse som är utskickad via mejl.  På mötet tas bland annat upp förslaget från årsmötet om ändringar i stadgarna, en proposition om ändring av vårt räkenskapsår samt finansiering av avloppsprojektet.

Årets VIP öppning

Välkommen till årets VIP öppning söndagen den 17 mars kl 10. Vi bjuder på korv och fika. Boka in ett besök i hamnen för att boka vakt- och arbetspass som passar dig bäst, se vilka arbetspass som är planerade i Kalendariet 2019.