GBS har ingen sophämtning!

Skräp kassar bortglömda i hamnen(?) efter Valborg! Var snäll att genast hämta era matrester innan fåglarna spritt ut det i hamnen. GBS har ingen sophämtning utan alla får bära bort sitt eget skräp. Om inte kassarna försvinner snarast kommer vi att läsa inpasseringsloggen för att se vilka som gått in eller ut. Speciellt tråkigt var att de hamnade där strax efter att en annan GBS medlem fraktat bort allt skräp från öppningen av hamnen.

Ta hem ert eget skräp!
Ta hem ert eget skräp!