Hamnen 20170609 samt den andra sidan!

Hamnen 170609
Hamnen 170609
Förbifarts tunnel mynning på andra sidan.
Förbifarts tunnel mynning på andra sidan.