14 april öppnades hamnen av glada medlemmar som gjorde ett arbetspass. Hamnfogden tog en första tur med ”Paddan” när den åkt i sjön. Vår nya hamnkapten Anitha hissade GBS flagga för första gången.
Nu är båtsäsongen och våren äntligen här!