Holmen är öppnad

Under helgen genomfördes arbetspass på Holmen inför sommaren. Intensivt arbete genomfördes och det kapades ved, putsades, fejades, fixades tak och bryggor. Lite lunch hans med och trevlig samvaro.