Jag tror, jag tror på sommaren…

Benny har täckt av, trots att man varnar för med snö…
Varvet 20130406 016