Momsbeslut överklagas

Beslutet att båtklubbarna ska betala 20 procent moms kanske rivs upp. Stockholm Stad har redan överklagat beslutet med stöd av Svenska Båtunionen och SMBF. Skatterättsnämndens beslut innebär att moms ska tas ut på upplåtelse av mark- och hamnanläggningar.

Läs mer här >>>>.